Задачник

 Розрахунки масової частки речовини в суміші, за результатами хімічного експерименту.
Пояснення до розвязку.
Задачі для самостійного розв’язку.
 1.У надлишок розчину сульфатної кислоти помістили 35,2 г суміші міді та заліза. Виділилось 8,96 л газу. Обчисліть масову частку міді (%) у суміші.
2. На розчинення 37,8 г суміші алюмінію і срібла витратили 219 г хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 0,2. Обчисліть масу срібла в суміші.
3. На суміш залізних і мідних ошурок масою 1 г подіяли надлишком хлоридної кислоти, в результаті чого утворився газ об’ємом 224 мл. Обчисліть масу міді у вихідній суміші. 
4. На розчин, що містить 160 г суміші натрій хлориду та натрій сульфату, подіяли надлишком розчину барій нітрату. При цьому утворився осад масою 215,3 г. Визначте масові частки солей натрію у суміші
5.Суміш натрій сульфату, натрій нітрату і натрій карбонату масою 41,8 г обробили 98 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 10%. При цьому виділилось 2,24 л газу (н.у). При додаванні до утвореного розчину барій хлориду утворилося 46,6 г осаду. Визначте масу кожного компонента суміші.
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму кількості речовини реагентів та продуктів реакції
Алгоритм розв’язування задач
1. Прочитайте задачу і складіть для неї стислу умову.
2. Складіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.
3.Обчисліть формульні маси відомої та шуканої речовин.
4. Очисліть кількість тієї речовини, що відома за умовою задачі.
5. За хімічним рівнянням запишіть кількісне співвідношення між речовиною, що задана за умовою, і шуканою речовиною. Кількісне співвідношення визначають за коефіцієнтами, що записані перед формулами відповідних речовин у хімічному рівнянні.
6. Складіть пропорцію та розв’яжіть її.
7. Обчисліть масу (або об’єм) речовини, що необхідно знайти.
Зразок
Обчисліть об*єм кисню, що необхідно для спалювання 0,2 моль алюмінію та масу продукту реакції, що утвориться.
1. Обчислити масу фосфор (V) оксиду, добутого спалюванням достатньої кількості фосфору у 11,2 л кисню (н. у.).
2. Яка маса кисню  необхідна для спалювання водню масою 32 г (н. у.)?
3. У якому об’ємі кисню (н. у.) необхідно спалити залізо, щоб одержати 0,2 моль залізної окалини?
4. Скільки г натрій оксиду прореагувало з водою, якщо в результаті реакції утворилось 4 г натрій гідроксиду?
5. Обчисліть масу солі, що утворилася при взаємодії 4 г купрум (II) оксиду з надлишком розчину хлоридної кислоти.
6. Скільки грамів солі утвориться в результаті пропускання 20 мл сульфур (IV) оксиду крізь розчин натрій гідроксиду?
7. Скільки грамів фосфор (V) оксиду та кальцій оксиду потрібно відважити, щоб при їх взаємодії утворилось 9,9 г кальцій метафосфату Ca(PO3)2?
8. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 11,5 г натрію з водою?
9.  Який об’єм водню виділиться при взаємодії 0,5 моль літію  з водою?
10. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 11,5 г барію з водою?
11. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 0,5 моль кальцію з водою?
12. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок пропускання 16 мл вуглекислого газу крізь розчин кальцій гідроксиду.
13. Чи вистачить 140 г калій перманганату, щоб після розкладу його заповнити киснем газометр об’ємом 10 л?
14. Які маси металічного натрію та брому потрібні для добування натрій броміду масою 5,15 г?
15. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для розчинення 3 г ферум (III) гідроксиду?
16. Який об’єм водню можна добути, якщо подіяти хлоридною кислотою на 2 моля цинку?
17. Яку масу ферум (III) оксиду можна зняти з поверхні металу, якщо взяти для очищення розчин хлоридної кислоти, в якому міститься 30 моль HCl?
18. Яка кількість сульфатної кислоти витрачається на повну нейтралізацію  0,5 моля натрій гідроксиду?
19. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 7 г заліза з розчином сульфатної кислоти?
20. Скільки грамів калій нітрату утвориться при нейтралізації нітратною кислотою 2 моль калій гідроксиду?
21. Скільки грамів осаду утвориться при дії розчину хлоридної кислоти на розчин арґентум нітрату, в якому міститься 1,7 г AgNO3?
22. Обчисліть масу сухого залишку, який утвориться в результаті прожарювання 10,7 г ферум (III) гідроксиду?
23. Яка маса барій сульфату випаде в осад, якщо до розчину натрій сульфату долили розчин барій хлориду, в якому міститься 10,4 г BaCl2?
24. Який об’єм вуглекислого газу виділиться, якщо обробити хлоридною кислотою розчин натрій карбонату, в якому міститься 10,6 г Na2CO3?
25. Який об’єм кисню (н. у.) вступить у реакцію при повному згоранні коксу ( С ) масою 0,024 кг?

26. Обчислити, який об’єм водню потрібно спалити, щоб одержати 9 г води?

Немає коментарів:

Дописати коментар